Resultaat op trefwoord : 'leverfunctietest'


Aantal resultaten : 1 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)

Een leverbiopsie bij gestoorde levertesten?

Vermeire E.

Minerva 2001 Vol 30 nummer 1 pagina 46 - 46