Tijdschrift Minerva volume 2 nummer 4 mei 2003
Een vuiltje aan de lucht

Pagina 54 - 54 

Lemiengre M.  


De ALLHAT-studie: diuretica eerste keus bij hypertensie

Pagina 55 - 58 

De Cort P.  

Deze belangrijke RCT onderbouwt de uitzonderlijke waarde van een diureticum in de behandeling van hypertensie. Een diureticum is de hoeksteen van de behandeling bij elke hypertensiepatiënt, ook al zijn er bijkomende cardiovasculaire risicofactoren of complicaties aanwezig.


'Pre-validatie' en valpreventie bij kwetsbare bejaarden

Pagina 59 - 62 

Chevalier P.  

Om de progressie in functionele achteruitgang van bejaarden te vertragen is een interventie ter verbetering van de fysieke capaciteiten op korte en middellange termijn nuttig. Het gebruik van fysieke oefeningen om vallen te voorkomen is effectief. Andere studies hebben het nut van multidimensionele interventies aangetoond, met inbegrip van staken van psychotrope medicamenten (benzodiazepinen en andere). Al deze interventies lijken meer effectief bij personen die bij het begin van de interventie de beste fysieke capaciteiten vertoonden.


Verband tussen astma en ozon bij sportende kinderen

Pagina 62 - 63 

Lemiengre M., Lemiengre M.B.  

Ozon veroorzaakt enkel astma bij gezonde kinderen wanneer ze langdurig intensief sporten bij hoge ozonconcentraties. De combinatie van zon en luchtvervuiling die verantwoordelijk is voor de vorming van ozon, zal in Californië veel frequenter voorkomen dan in België. Bij patiënten met astma en COPD, ook in België, kan blootstelling aan pieken in de ozonconcentratie wel een toename van de respiratoire morbiditeit veroorzaken.


Homeopathische immunotherapie voor astma?

Pagina 64 - 65 

Aertgeerts B.  

Deze studie kan geen positief effect aantonen van een homeopathische behandeling bij allergische patiënten met astma.


Intranasaal cromoglycaat niet zinvol bij verkouden kinderen

Pagina 65 - 66 

De Sutter A.  

Deze studie toont aan dat bij kinderen bij wie de huisarts de diagnose van een virale bovenste luchtweginfectie stelde, intranasaal toegediend natriumcromoglycaat niet beter werkt dan zoutwater. Daarnaast demonstreert de studie duidelijk het goedaardig en zelflimiterend verloop van deze aandoening. In afwachting van een werkzame behandeling blijft het aanbevolen om bij kinderen met een verkoudheid zo weinig mogelijk voor te schrijven (cave: potentieel gevaarlijke nevenwerkingen), de ouders goed voor te lichten over de spontane evolutie en alarmtekens en waakzaam af te wachten.


Lokale behandeling van wratten

Pagina 67 - 68 

Poelman T.  

Salicylzuur lijkt het meest aangewezen voor de lokale behandeling van virale wratten in de huisartspraktijk. De effectiviteit van lokaal aangebracht salicylzuur is goed onderbouwd en de nevenwerkingen zijn mild.