Tijdschrift Minerva volume 27 nummer 1 juni 1998
Editoriaal: De geboorte van Minerva

Pagina 176 - 177 

 


Veroorzaken sulfamiden hypoglycemie bij bejaarde diabeten?

Pagina 178 - 179 

Vermeire E.  

Uit de resultaten van de besproken prospectieve studie volgt dat in de praktijk langwerkende sulfamiden bij gezonde bejaarden met type 2 diabetes kunnen worden gebruikt zonder belangrijk risico op hypoglycemie, op voorwaarde dat hun glycemiecontrole suboptimaal is.


Compressie-echografie bij diepe veneuze trombose

Pagina 180 - 184 

Lemiengre M.  

Men kan bij patiënten die klinisch verdacht zijn van een eerste diepe veneuze trombose een afwachtende houding aannemen wat het starten met antistollingstherapie betreft, wanneer een compressie-echografie negatief is en dit na 5 of 7 dagen wordt bevestigd.


Validiteit van de sneltest bij streptokokkeninfectie

Pagina 185 - 186 

De Meyere M.  

Aansluitend bij de uitspraak "Good medical practice does not always require testing before treating" van Centor , kunnen we ook hier stellen dat het in de regel niet nodig is een sneltest te gebruiken bij acute keelpijn.