Tijdschrift Minerva volume 8 nummer 4 mei 2009
De klinische equivalentie van generieken

Pagina 41 - 41 

Bogaert M., Chevalier P.  


Helicobacter pylori-eradicatie: sequentiële of standaardtherapie?

Pagina 42 - 43 

Ferrant L.  

Deze studie besluit dat bij patiënten die H. pylori-positief zijn en nog geen eradicatiebehandeling kregen, een sequentiële eradicatietherapie effectiever is dan een standaardtherapie. Voorlopig zijn er onvoldoende argumenten om in België bij deze patiëntengroep systematisch een sequentiële therapie te verkiezen boven de standaardtherapie.


Laparoscopische antirefluxchirurgie of esomeprazol voor chronische refluxziekte?

Pagina 44 - 45 

Van de Casteele M.  

Deze studie besluit dat laparoscopische antirefluxchirurgie en esomeprazol even goed de symptomen controleren van ongecompliceerde en niet-uitbehandelde chronische gastro-oesofageale reflux. In de praktijk blijft anti-refluxchirurgie een tweedelijnsbehandeling. Individueel moet afgewogen worden of inname van PPI, in geval van problemen, moet verlaten worden voor een anti-refluxoperatie.


Antiseptische mondspoelingen voor de behandeling van halitose

Pagina 46 - 47 

Chevalier P.  

Deze systematische review over het effect van antiseptische mondspoelingen voor de behandeling van halitose kon slechts kleine, klinisch niet-homogene studies opnemen en laat niet toe een betrouwbare conclusie te formuleren.


Bevordert een mediterraan voedingspatroon de gezondheid?

Pagina 48 - 49 

Poelman T.  

Deze studie toont aan dat een voedingspatroon gebaseerd op het mediterrane dieet, een belangrijk voordeel kan hebben op het vlak van de primaire preventie van globale en cardiovasculaire mortaliteit en van de preventie van kanker, ziekte van Alzheimer en Parkinson. Naast het aansporen tot meer beweging zouden voedingsadviezen een prominente rol moeten spelen in de primaire preventie van chronische aandoeningen.


Gedragscounseling en seksueel overdraagbare infecties (SOI)

Pagina 50 - 51 

Semaille P.  

Deze kwalitatieve review van studies evalueert het effect van gedragscounseling op de vermindering van de incidentie van SOI. We kunnen de resultaten niet zomaar extrapoleren naar onze Belgische klinische context.


Fysieke activiteit vertraagt de cognitieve achteruitgang?

Pagina 52 - 53 

Michiels B.  

Deze studie toont aan dat fysieke activiteit bij ouderen met milde cognitieve stoornissen een gering en klinisch niet relevant effect heeft op de cognitieve achteruitgang. Fysieke activiteit biedt tal van andere voordelen voor deze leeftijdsgroep.


De apotheker helpt patiënten met hartfalen

Pagina 54 - 54 

Laekeman G.  

Deze studie toont de meerwaarde aan van de apotheker in de zorg voor patiënten met hartfalen op het vlak van morbiditeit, maar niet op het vlak van mortaliteit. De haalbaarheid van dergelijke farmaceutische zorg in België moet nog verder onderzocht worden.


Anticoagulantia: duur van de behandeling

Pagina 54 - 54 

De Jonghe M.  

Vrouwen met een spontane VTE en met één risicofactor of zonder risicofactoren kunnen na zes maanden orale anticoagulatietherapie op een veilige manier de behandeling stopzetten. Dit geldt niet voor mannen.


Aspirine en diabetes: niet in primaire preventie

Pagina 55 - 55 

Chevalier P.  

Deze nieuwe studie in Japan bevestigt dat het nut van aspirine voor primaire preventie bij type 2-diabetici zonder perifeer vaatlijden niet aangetoond is, maar dat de morbiditeit verhoogt.


Inhalatiecorticosteroïden bij astma: dosis?

Pagina 55 - 55 

Chevalier P.  

Deze meta-analyse stelt opnieuw vraagtekens bij het werkelijke voordeel van hoge doses inhalatiecorticosteroïden voor de behandeling van astma, zowel bij volwassenen als bij kinderen, behalve in het geval van orale corticotherapie. Minerva wees reeds eerder op het nut van een dosisverlaging van inhalatiecorticosteroïden.