Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineAspirine en diabetes: niet in primaire preventie


Minerva 2009 Volume 8 Nummer 4 Pagina 55 - 55

Zorgberoepen


Duiding van
Ogawa H, Nakayama M, Morimoto T, et al; Japanese Primary Prevention of Atherosclerosis With Aspirin for Diabetes (JPAD) Trial Investigators. Low-dose aspirin for primary prevention of atherosclerotic events in patients with type 2 diabetes: a randomized controlled trial. JAMA 2008;300:2134-41.


Besluit
Deze nieuwe studie in Japan bevestigt dat het nut van aspirine voor primaire preventie bij type 2-diabetici zonder perifeer vaatlijden niet aangetoond is, maar dat de morbiditeit verhoogt.


 

 

Het vervolg op...

In deze Minervarubriek brengt de redactie in het kort nieuwe studies over onderwerpen die reeds eerder in Minerva verschenen. De redactie meent dat deze nieuwe studies geen volledige analyse vragen, maar toch de moeite zijn om onder uw aandacht te brengen. We kaderen de nieuwe gegevens in de eerder gepubliceerde Minervabesprekingen.

 

Minerva besprak in 2009 de resultaten van een RCT over het preventieve effect van aspirine bij primaire preventie van cardiovasculaire incidenten of van sterfte bij diabetici met asymptomatisch perifeer vaatlijden (1,2). De resultaten van deze studie komen overeen met de conclusies van vroegere studies en meta-analyses: het nut van aspirine voor primaire preventie (geen bewezen vasculaire pathologie) bij patiënten met type 2-diabetes is niet aangetoond.

Een nieuwe RCT van goede methodologische kwaliteit includeert 2 539 Japanners van gemiddeld 65 jaar oud (SD 10) met type 2-diabetes (3). De deelnemers hebben bij aanvang geen voorgeschiedenis van atherosclerotisch vaatlijden, krijgen al of niet aspirine (81 of 100 mg) en worden opgevolgd gedurende gemiddeld 4,37 jaar. De primaire uitkomstmaat is het optreden van alle cardiovasculaire incidenten, een samengesteld eindpunt van o.m. fataal en niet-fataal myocardinfarct, fatale en niet-fatale CVA en perifeer vaatlijden. De secundaire uitkomstmaten bestaan uit de afzonderlijke elementen van de primaire uitkomstmaat, combinaties van primaire uitkomstmaten en de totale sterfte.

Er is geen statistisch significant verschil in het voordeel van aspirine voor het primaire eindpunt (HR 0,80; 95% BI van 0,58 tot 1,10; log rank test p=0,16) noch voor elk van de afzonderlijke elementen van het primaire eindpunt. Er is evenmin een statistisch significant verschil tussen aspirine en geen aspirine op het vlak van hemorragisch CVA + ernstige gastro-intestinale bloedingen. Het aantal bloedingen (gastro-intestinale of andere), de incidentie van anemie en van niet-hemorragische gastro-intestinale events is hoger met aspirine.

 

Besluit

Deze nieuwe studie in Japan bevestigt dat het nut van aspirine voor primaire preventie bij type 2-diabetici zonder perifeer vaatlijden niet aangetoond is, maar dat de morbiditeit verhoogt.

 

  

Referenties

  1. Chevalier P. Aspirine voor alle patiënten met diabetes? Minerva 2009;8(1):8-9.
  2. Belch J, MacCuish A, Campbell I, et al; Prevention of Progression of Arterial Disease and Diabetes Study Group; Diabetes Registry Group; Royal College of Physicians Edinburgh. The prevention of progression of arterial disease and diabetes (POPADAD) trial: factorial randomised placebo controlled trial of aspirin and antioxidants in patients with diabetes and asymptomatic peripheral arterial disease. BMJ 2008;337:a1840.
  3. Ogawa H, Nakayama M, Morimoto T, et al; Japanese Primary Prevention of Atherosclerosis With Aspirin for Diabetes (JPAD) Trial Investigators. Low-dose aspirin for primary prevention of atherosclerotic events in patients with type 2 diabetes: a randomized controlled trial. JAMA 2008;300:2134-41.
Aspirine en diabetes: niet in primaire preventie

Auteurs

Chevalier P.
médecin généraliste
COI :

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar