Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineBetere valpreventie door toepassing op ruime schaal van interventies met bewezen effect?


Minerva 2008 Volume 7 Nummer 10 Pagina 155 - 155

Zorgberoepen


Duiding van
Tinetti M, Baker D, King M, et al. Effect of dissemination of evidence in reducing injuries from falls. N Engl J Med 2008;359:252-61.


Besluit
Deze grote, niet-gerandomiseerde studie includeert tien maal meer personen dan alle RCT’s bij thuiswonende ouderen samen. In de thuiszorg, ambulante revalidatie, rusthuizen of seniorencentra is een multidisciplinaire interventie effectief voor valpreventie bij zeventig-plussers.


 

Het vervolg op...

In deze Minervarubriek brengt de redactie in het kort nieuwe studies over onderwerpen die reeds eerder in Minerva verschenen. De redactie meent dat deze nieuwe studies geen volledige analyse vragen, maar toch de moeite zijn om onder uw aandacht te brengen. We kaderen de nieuwe gegevens in de eerder gepubliceerde Minervabesprekingen.

 

Volgens een meta-analyse in de BMJ (2008) (1) is er geen betrouwbaar bewijs dat bij thuiswonende ouderen (6 397 deelnemers) een multifactoriële screening van het valrisico, gekoppeld aan een individuele correctie van deze risicofactoren, effectief is. Bij de bespreking van deze meta-analyse in Minerva (2) wezen we op de verschillen tussen deze conclusie en de conclusies van twee eerder verschenen meta-analyses over hetzelfde onderwerp. De methodologische beperkingen, de heterogeniteit en de beperkingen van de gebruikte uitkomstmaten in de originele studies spelen hierin een belangrijke rol.

Met een nieuwe publicatie over valpreventie in de New England Journal of Medicine gaat de discussie verder (3). In een regio van Connecticut werden eerstelijnsartsen en verzorgenden in de thuiszorg, revalidatiecentra voor niet-geïnstitutionaliseerde patiënten, rusthuizen en ouderencentra gedurende drie jaar aangemoedigd om bij 109 413 zeventig-plussers gebruik te maken van risico-evaluaties en strategieën voor valpreventie (bijvoorbeeld vermindering van geneesmiddelen, evenwichts- en stapoefeningen). De controlegroep (109 413 zeventig-plussers in een niet-aangrenzende regio) kreeg de gewone zorg. Als uitkomstmaat koos men de verschillen tussen beide cohorten voor de vergelijkingen pre- en postinterventie. Vόόr de interventie bedroeg het (gecorrigeerde) aantal ernstige, valgerelateerde letsels 31,2 per 1 000 patiëntjaren in de regio met de gewone zorg en 31,9 in de regio die de actieve interventie kreeg.

Na de interventieperiode daalde het aantal respectievelijk tot 31,4 en 28,6 per 1 000 patiëntjaren (gecorrigeerde rate ratio 0,91; Bayesiaans betrouwbaarheidsinterval van 0,88 tot 0,94). Het beroep doen op medische diensten na een val evolueerde eveneens gunstig: gecorrigeerde rate ratio van 0,89; Bayesiaans betrouwbaarheidsinterval van 0,86 tot 0,92).

De auteurs besluiten dat het op ruime schaal toepassen van bewezen interventies voor valpreventie, met het oog op een verandering van de klinische praktijk, het aantal valletsels bij ouderen kan verminderen.

 

Besluit

Deze grote, niet-gerandomiseerde studie includeert tien maal meer personen dan alle RCT’s bij thuiswonende ouderen samen. In de thuiszorg, ambulante revalidatie, rusthuizen of seniorencentra is een multidisciplinaire interventie effectief voor valpreventie bij zeventig-plussers.

 

Referenties

  1. Gates S, Lamb SE, Fisher JD, et al. Multifactorial assessment and targeted intervention for preventing falls and injuries among older people in community and emergency care settings: systematic review and meta-analysis. BMJ 2008;336:130-3.
  2. Chevalier P. Valpreventie: multifactoriële evaluatie en doelgerichte interventie. Minerva 2008;7(3):46-7.
  3. Tinetti M, Baker D, King M, et al. Effect of dissemination of evidence in reducing injuries from falls. N Engl J Med 2008;359:252-61.
Betere valpreventie door toepassing op ruime schaal van interventies met bewezen effect?

Auteurs

Chevalier P.
médecin généraliste
COI :

Trefwoorden

risico-evaluatie, vallen

Codering

Commentaar

Commentaar