Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineTopische NSAID's bij artrose


Minerva 2007 Volume 6 Nummer 6 Pagina 101 - 101

Zorgberoepen


Duiding van
Rother M, Lavins BJ, Kneer W, et al. Efficacy and safety of epicutaneous ketoprofen in Transferome (IDEA-033) versus oral celecoxib and placebo in osteoartritis of the knee: multicentre randomised controlled trial. Ann Rheum Dis 2007; doi:10.1136/ard.2006.065128.
Vervolg op...

In deze nieuwe Minervarubriek brengt de redactie in het kort nieuwe studies over onderwerpen die reeds eerder in Minerva verschenen. De redactie meent dat deze nieuwe studies geen volledige analyse vragen, maar toch de moeite zijn om onder uw aandacht te brengen. We kaderen de nieuwe gegevens in de eerder gepubliceerde Minervabesprekingen.


Rother et al. (1) vergeleken de werkzaamheid van ketoprofen gel + oraal placebo versus celecoxib 100 mg + placebogel versus placebo oraal + placebogel bij 397 patiënten met een inflammatoire opstoot van gonartrose. Na zes weken behandeling was er 20% studie-uitval, significant meer pijnvermindering en globale tevredenheid met het topische NSAID en celecoxib dan met placebo. Er was echter geen significant verschil voor functionele aspecten. De lokale en de orale NSAID’s waren even werkzaam. Het lokale NSAID gaf niet meer ongewenste effecten dan placebo. De studie had echter onvoldoende power om hiervoor een verschil aan te tonen.

In 2005 bespraken we een meta-analyse (2,3) over dit onderwerp. We concludeerden dat lokale NSAID’s, vergeleken met placebo, meer pijnvermindering en een functionele verbetering geven in de eerste twee weken van de behandeling, maar niet meer na vier weken. De lokale en de orale NSAID’s waren even werkzaam, maar door een duidelijke oververtegenwoordiging van studies met een positief effect (publicatiebias) in deze meta-analyse, kunnen de resultaten in twijfel worden getrokken (3).

 

We beschikken nog altijd niet over gegevens over werkzaamheid op langere termijn. Ongewenste effecten, zowel lokaal als systemisch, zijn ook voor lokale NSAID’s beschreven. Deze nieuwe studie verandert dus de vroegere conclusies van Minerva niet. De plaats van lokale NSAID’s in de behandeling van artrose blijft nog steeds onduidelijk.
 
Literatuur
  1. Rother M, Lavins BJ, Kneer W, et al. Efficacy and safety of epicutaneous ketoprofen in Transferome (IDEA-033) versus oral celecoxib and placebo in osteoartritis of the knee: multicentre randomised controlled trial. Ann Rheum Dis 2007; doi:10.1136/ard.2006.065128.
  2. Lin J, Zhang W, Jones A, Doherty M. Efficacy of topical non-steroidal anti-inflammatory drugs in the treatment of osteoarthritis: meta-analysis of randomised controlled trials. BMJ 2004;329:324-9.
  3. Chevalier P. Lokale NSAID’s bij artrose. Minerva 2005;4(4):63-5.
Topische NSAID's bij artrose

Auteurs

Chevalier P.
médecin généraliste
COI :

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar