Resultaat op trefwoord : 'richtlijn'


Aantal resultaten : 8 artikel(s) - 0 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)

Na het niet vinden van ‘evidentie’ begint pas het echte klinische werk…

De Cort P. , Poelman T.

Minerva 2018 Vol 17 nummer 2 pagina 22 - 23

Hoe helpen praktijkrichtlijnen de huisarts in zijn medisch handelen?

Anthierens S. , Poelman T.

Minerva 2015 Vol 14 nummer 2 pagina 14 - 15


De resultaten van deze kwalitatieve studie tonen aan dat praktijkrichtlijnen moeten starten vanuit de eigen ervaringen van de arts en de specifieke omstandigheden van de eerstelijnspraktijk. Richtlijnen moeten ook activerende leermethoden bevatten die de dialoog en de reflectie bevorderen. Een gemakkelijke toegang tot korte richtlijnen en de mogelijkheid om feedback op eigen resultaten te krijgen, zijn bevorderende factoren.,

De integriteit van klinische praktijkrichtlijnen

Chevalier P.

Minerva 2014 Vol 13 nummer 7 pagina 79 - 79

Financiering van studies door de industrie: ook een vorm van bias?

Chevalier P.

Minerva 2014 Vol 13 nummer 1 pagina 1 - 1

Welke scheidsrechter zal medische fraude terugblazen?

Chevalier P.

Minerva 2011 Vol 10 nummer 6 pagina 66 - 66

Sociaal-economische evidentie opnemen in klinische richtlijnen

De Jonghe M. , Roland M.

Minerva 2004 Vol 3 nummer 8 pagina 120 - 120

Editoriaal: Guidelines: een nieuwe industrie?

Vermeire E.

Minerva 2000 Vol 29 nummer 4 pagina 186 - 187