Tijdschrift Minerva volume 28 nummer 3 april 1999

The United Kingdom Prospective Diabetes Study: onderzoeksopzet

Pagina 122 - 124 

van Driel M., Vermeire E., Wens J.  


Intensieve behandeling van diabetes type 2

Pagina 125 - 126 

Wens J.  

Om de kans op microvasculaire complicaties te verminderen is het aan te bevelen om diabetes type 2-patiënten intensief te behandelen met sulfamiden of insuline. Een gunstig effect van intensieve behandeling op de mortaliteit is in deze studie echter niet aangetoond.


Intensieve behandeling van obese diabetes type 2-patiënten

Pagina 127 - 128 

Wens J.  

Als startbehandeling worden obese diabetes type 2-patiënten bij voorkeur intensief behandeld met metformine (streefwaarde nuchtere glycemie < 6 mmol/l of 108 mg/dl) om de kans op diabetesgerelateerde eindpunten te verminderen. De combinatie van metformine met andere orale antidiabetica lijkt een verhoogd risico te geven op diabetesgerelateerde mortaliteit.


Strikte bloeddrukcontrole bij diabetes type 2-patiënten

Pagina 129 - 130 

Vermeire E.  

Bij diabetespatiënten is het essentieel dat de huisarts hypertensie actief opspoort en strikt behandelt met een streefwaarde <150/80 mm Hg.


Beta-blokkers versus ACE-inhibitoren bij diabetes type 2-patiënten met hypertensie

Pagina 131 - 132 

Vermeire E.  

Bij de behandeling van hypertensie bij diabetes type 2 zijn een ace-inhibitor (captopril) en een b-blokker (atenolol) even effectief wat de bloeddrukcontrole en het voorkómen van micro- en macro-vasculaire complicaties betreft.


Langdurig gebruik van ACE-inhibitoren bij diabetes type 2-patiënten

Pagina 133 - 135 

De Broe M.E.  

Uit deze interessante, goed gestructureerde studie kan niet worden besloten dat men normotensieve, normo-albuminurische patiënten met diabetes type 2 systematisch op enalapriltherapie (of ace-inhibitoren) moet plaatsen. Er zijn nog bijkomende lange-termijnstudies noodza-kelijk.


Wat na UKPDS?

Pagina 136 - 138 

Christiaens T., Feyen L., Sunaert P.