Tijdschrift Minerva volume 28 nummer 8 oktober 1999

Een jaarlijks griepvaccin voor dokters?

Pagina 332 - 334 

Michiels B.  

Het lijkt zinvol dat gezondheidswerkers in een ziekenhuis zich jaarlijks laten inenten met het trivalente influenzavaccin. In hoeverre dit advies kan worden veralgemeend tot extramurale gezondheidswerkers, is niet bekend.


Beschermen voedingsvezels vrouwen tegen colorectale kanker?

Pagina 335 - 337 

Michotte Y.  

In dit prospectief onderzoek is niet aangetoond dat verhoging van de vezelinname bij vrouwen het risico op colorectale kanker of adenoma kan doen afnemen.


Een interdisciplinaire interventie voorkomt opnieuw vallen bij bejaarden

Pagina 338 - 340 

Goemaere S.  

Voor de huisarts kan het resultaat van dit onderzoek betekenen dat hij/zij bij iedere bejaarde die is gevallen een uitvoerig onderzoek verricht (visus, evenwicht, cognitie, stemmingsstoornis, geneesmiddelengebruik). Daarbij dienen tevens de omgevingsfactoren te worden aangepast. Praktische voorstellen voor aanpassing van de omgevingsfactoren zijn: verwijderen van losliggende matten en oneffen terreinen, verwijderen van wankelbaar meubilair, aanbrengen van handvaten op plaatsen van transferts (toilet en badkamer), goede verlichting, dragen van gepaste schoenen,...


Schouderpijn: corticosteroïdinjectie of fysiotherapie?

Pagina 341 - 343 

Wyffels P.  

Bij een pijnlijke capsulaire beperking in het schoudergewricht is het intra-articulair toedienen van één tot twee corticoïdinjecties in de eerste zeven weken een goede keuze voor een snelle verlichting van pijn en beperking, en is superieur aan fysiotherapie.