Tijdschrift Minerva volume 28 nummer 9 november 1999
Primaire preventie met statines: heeft het zin?

Pagina 379 - 382 

Thomas S.  

Men kan zich afvragen of het zinvol is om in het kader van primaire preventie patiënten met een verhoogd cholesterol te behandelen. In deze studie kon geen invloed op de totale sterfte worden aangetoond. Om één coronair incident te voorkomen dient men 77 patiënten gedurende vijf jaar te behandelen. Daarbij is niet duidelijk welk afkappunt dient te worden toegepast.


Het belang van lichaamsbeweging en dieet bij het verlagen van LDL-cholesterolwaarden

Pagina 383 - 385 

De Cort P.  

Uit deze studie blijkt dat niet-medicamenteuze maatregelen, lichaamsbeweging nog meer dan dieet, gunstig zijn voor de cholesterol- en bloeddrukwaarden. Het probleem blijft echter dat er nog geen sluitend bewijs is dat dit ook een gunstige invloed heeft op harde eindpunten zoals mortaliteit.


Secundaire preventie met statines bij ouderen: resultaten van de CARE-studie

Pagina 386 - 389 

Lemiengre M.  

Uit deze studie blijkt dat bij patiënten ouder dan 65 jaar die een myocardinfarct hebben doorgemaakt, men in het kader van secundaire preventie een behandeling met pravastatine 40 mg/dag kan overwegen, ook als zij een laag totaal cholesterolgehalte hebben.


Secundaire preventie met statines: resultaten van de LIPID-studie

Pagina 390 - 392 

Lemiengre M.  

Op basis van de resultaten van de LIPID-studie lijkt het zinvol om bij patiënten met coronaire aandoeningen te starten met pravastatine (40 mg/dag) onafhankelijk van de leeftijd of initiële cholesterolwaarden van de patiënt.


Cholesterolverlagende fibraten bij secundaire preventie: gemfibrozil

Pagina 393 - 396 

Lemiengre M.  

Bij patiënten met een LDL <130 mg/dl en een laag HDL-cholesterol kan binnen het kader van secundaire preventie een behandeling met gemfibrozil 600 mg tweemaal daags worden gestart. Het product is nu echter niet meer verkrijgbaar op de Belgische markt.


Editoriaal: Hypercholesterolemie: vissen in troebel serum

Pagina 397 - 401 

Christiaens T., Lemiengre M., van Driel M.