Tijdschrift Minerva volume 29 nummer 8 oktober 2000
Editoriaal: Einde van een antibioticumtijdperk?

Pagina 360 - 361 

De Meyere M.  


Influenza: wat hebben neuraminidaseremmers te bieden?

Pagina 362 - 365 

De Meyere M.  

De neuraminidaseremmers hebben geen systematische plaats in het voorkomen of behandelen van influenza, vooral omdat er nog onvoldoende studies zijn uitgevoerd bij bejaarden, kinderen of risicogroepen. De enige indicaties zouden kunnen zijn: patiënten die niet zijn ingeënt tegen influenza of bij wie vaccinatie tegenaangewezen is, en patiënten die spijts vaccinatie toch influenza doormaken. Het vaccineren van bejaarden en risicopatiënten tegen influenza blijft centraal staan.


Pneumokokkenvaccinatie

Pagina 366 - 369 

van Driel M.  

Er zijn aanwijzingen dat vaccinatie het aantal systemische pneumokokkeninfecties en pneumokokkenpneumonieën kan reduceren. Er is echter geen reductie aantoonbaar van de mortaliteit door pneumokokkeninfecties. De aanbeveling om personen boven 65 jaar te vaccineren is onvoldoende onderbouwd door gerandomiseerde studies.


Intranasaal influenzavaccin

Pagina 370 - 372 

Govaerts F.  

Op basis van deze studie is het niet mogelijk een voorkeur uit te spreken voor vaccinatie met het levende (intranasaal toegediende) of het gedode (intramusculaire) influenzavaccin. Een vergelijkende studie van beide vormen is nodig.


Antibiotica voor otitis media bij kinderen onder de twee jaar?

Pagina 373 - 375 

De Sutter A.  

Deze studie toont dat er van behandeling met antibiotica voor acute otitis media bij kinderen tussen zes maanden en twee jaar oud slechts een kleine winst te verwachten is: meer kinderen klachtenvrij op dag vier, één dag minder koorts en minder gebruik van analgetica. Een meta-analyse vindt geen verschil in het aanhouden van symptomen na zeven dagen behandeling. Het is daarom belangrijk om andere aspecten in overweging te nemen alvorens antibiotica voor te schrijven bij deze groep jonge kinderen: bijwerkingen, kosten en induceren van bacteriële resistentie.


Steroïden voor nachtelijke hoest bij kinderen

Pagina 376 - 377 

Coenen S.  


Effect van difteriebooster bij gezonde volwassenen

Pagina 377 - 378 

Michiels B.