Tijdschrift Minerva volume 31 nummer 1 februari 2002
Editoriaal: Minerva anno 2002

Pagina 34 - 34 

De Meyere M.  


Acute behandeling van diepe veneuze trombose: subcutaan of intraveneus?

Pagina 36 - 41 

Lannoy J.  

Deze studie toont aan dat in de acute fase van de behandeling van diepe veneuze trombose enoxaparine, een heparine met laag moleculair gewicht (LMW-heparine), een- of tweemaal daags subcutaan toegediend, even effectief en veilig is als continue toediening van heparine per infuus. In de acute fase wordt tevens gestart met orale anticoagulantia. Na het bereiken van een aanvaardbare INR-waarde (tussen 2 en 3) worden de LMW-heparines gestaakt. Behandeling met orale anticoagulantia wordt nog gedurend


Hoofdinspectie of nat kammen voor detectie van hoofdluis?

Pagina 42 - 43 

Reusens N.  

Hoofdinspectie is geen goede techniek voor detectie van hoofdluis bij kinderen: de natkam-methode heeft hierbij de voorkeur.


Behandeling van hoofdluis: nat kammen versus malathion?

Pagina 43 - 45 

Haedens N.  

Op basis van deze eerste studie die een chemische en een mechanische aanpak voor hoofdluis vergelijkt, is een behandeling met malathion te verkiezen boven de natkammethode, zelfs in een regio met een intermediair niveau van resistentie ten opzichte van malathion.


Kan een gezonde leefstijl diabetes voorkomen?

Pagina 45 - 47 

Wens J.  

Deze studie toont aan dat het mogelijk is om bij obese patiënten tussen 40 en 65 jaar oud met gestoorde glucosetolerantie diabetes te voorkomen door middel van een begeleide interventie met dieet en verhoogde lichaamsbeweging. De resultaten van deze studie zijn bemoedigend op de korte termijn. Een gezonde levensstijl is uiteindelijk goed voor iedereen. Dergelijke interventies zijn redelijk goedkoop en hebben wellicht weinig biochemische neveneffecten. Het gebrek aan een gedegen psychologische evaluatie enerzijds en een kosteneffectiviteitanalyse op (middel)lange termijn anderzijds maken dat er nog heel wat meer onderzoek noodzakelijk zal zijn vooraleer wijzigingen in levensstijl een ‘evidence based’ bijdrage leveren aan de preventie van diabetes type 2.


Hebben probiotica een plaats in de preventie van atopie?

Pagina 48 - 49 

Van Winckel M.  

Toediening van Lactobacillus GG is mogelijk een effectieve preventieve maatregel tegen het optreden van atopisch eczeem bij risicokinderen. De moeder zou dit moeten innemen gedurende de vier laatste weken van de zwangerschap en tijdens de periode van exclusieve borstvoeding. In het geval van flesvoeding krijgt de zuigeling Lactobacillus GG tot de leeftijd van zes maanden. Het is echter nog prematuur om deze strategie op grote schaal te promoten.