Tijdschrift Minerva volume 2 nummer 5 juni 2003
Informatie over medicatie: maatwerk

Pagina 71 - 72 

Laekeman G.  


Kan vitaminesuppletie bij bejaarden respiratoire infecties voorkomen?

Pagina 73 - 75 

Laekeman G.  

Multivitaminen- en mineralensupplementen of vitamine E zijn niet zinvol ter preventie van respiratoire infecties bij niet-geïnstitutionaliseerde bejaarden zonder voedingsdeficiënties.


Preventie van OMA bij risicokinderen met een bovenste luchtweginfectie

Pagina 76 - 77 

Chevalier P.  

In deze studie met kinderen met een risico van OMA bij een acute infectie van de luchtwegen, is amoxiclavulaanzuur ter preventie van OMA niet effectief. In het algemeen is het voorschrijven van een antibioticum ter preventie van OMA bij kinderen niet gerechtvaardigd.


Abdominaal aneurysma: opereren of afwachten?

Pagina 77 - 79 

Bruyninckx R.  

Bij mannelijke patiënten met een aneurysma van de abdominale aorta, dat trager groeit dan 7 mm per zes maanden of 1 cm per jaar en die klachtenvrij zijn, is een afwachtend beleid met een zesmaandelijkse echografische opvolging te verdedigen. Onmiddellijk operatief herstel leidt niet tot een reductie van de mortaliteit. Dit besluit is echter niet toepasbaar op vrouwen, aangezien het risico van ruptuur bij vrouwen hoger is.


Kan Ginkgo biloba het geheugen verbeteren?

Pagina 79 - 80 

De Jonghe M., Roland M.  

Op basis van deze methodologisch goed uitgevoerde studie kan men concluderen dat er geen argumenten zijn om ginkgo biloba voor te schrijven in een dosis van 120 mg/dag gedurende zes weken ter verbetering van het geheugen of andere cognitieve functies bij gezonde patiënten ouder dan 60 jaar met goede cognitieve functies. Geen enkel significant resultaat werd aangetoond vanuit het standpunt van de arts, de patiënt of zijn omgeving.


Fitnesstraining voor fibromyalgie

Pagina 81 - 82 

De Cort P.  

Deelname aan een geïndividualiseerd, progressief oefenprogramma, type uithoudingstraining zoals steppen en fietsen, uitgevoerd in een ‘professionele’ of ‘recreatieve’ oefenzaal, lijkt een waardevolle behandelingsmethode voor patiënten met fibromyalgie.


Lezersbrief: LIFE-studie

Pagina 83 - 84