Tijdschrift voor Evidence-Based MedicineAspirine voor de ziekte van Alzheimer (AD-2000-studie)


Minerva 2008 Volume 7 Nummer 7 Pagina 110 - 110

Zorgberoepen


Duiding van
AD2000 Collaborative Group, Bentham P, Gray R, Sellwood E, et al. Aspirin in Alzheimer's disease (AD2000): a randomised open-label trial. Lancet Neurol 2008;7:41-9.


Besluit
Hoewel aspirine veelvuldig wordt gebruikt bij dementie, is een lage dosis aspirine (75 mg) gedurende drie jaar niet doeltreffend bij de ziekte van Alzheimer en neemt het risico van ernstige bloedingen significant toe.


 

Vervolg op...

In deze Minervarubriek brengt de redactie in het kort nieuwe studies over onderwerpen die reeds eerder in Minerva verschenen. De redactie meent dat deze nieuwe studies geen volledige analyse vragen, maar toch de moeite zijn om onder uw aandacht te brengen. We kaderen de nieuwe gegevens in de eerder gepubliceerde Minervabesprekingen.

 

De AD-2000-studie (1) werd reeds vroeger in Minerva (2) besproken. Hieruit bleek dat donepezil bij patiënten met milde tot matige ziekte van Alzheimer, een beperkt maar klinisch niet-relevant effect had op cognitie, zonder verbetering in functioneren of levenskwaliteit of zonder uitstel voor institutionalisering.

Recent werd een nieuw onderdeel van deze studie gepubliceerd (3). In een gerandomiseerd, open label onderzoek kregen 310 deelnemers ofwel een lage dosis aspirine (75 mg enteric coated) ofwel geen aspirine toegediend. Bij randomisatie werd rekening gehouden met toewijzing of niet aan de donepezilgroep en verder met leeftijd, ernst van de dementie, voorkomen van vasculaire dementie, psychotische symptomen en parkinsonisme. Na drie jaar was er met aspirine geen statistisch significant effect (ITT-analyse) op de primaire uitkomsten cognitie (MMSE) en dagelijks functioneren (BADLS) en evenmin op de secundaire uitkomsten zoals algemene achteruitgang en toename van zorgbehoevendheid, gedrag en welbevinden van de verzorgenden en verzorgingstijd. Er werden wel significant meer bloedingen (met hospitalisatie) vastgesteld in de behandelde groep: 8% versus 1% (RR 4,4; 95% BI 1,5 tot 12,8; p=0,007); 2% van de patiënten in de aspirinegroep had een fatale cerebrale bloeding.

 

Besluit

Hoewel aspirine veelvuldig wordt gebruikt bij dementie, is een lage dosis aspirine (75 mg) gedurende drie jaar niet doeltreffend bij de ziekte van Alzheimer en neemt het risico van ernstige bloedingen significant toe.

 

Referenties

  1. Courtney C, Farrell D, Gray R, et al; AD2000 Collaborative Group. Long-term donepezil treatment in 565 patients with Alzheimer's disease (AD2000): randomised double-blind trial. Lancet 2004;363:2105-15.
  2. Michiels B. Langetermijnresultaten over donepezil bij Alzheimer. Minerva 2005;4(6):99-101.
  3. AD2000 Collaborative Group, Bentham P, Gray R, Sellwood E, et al. Aspirin in Alzheimer's disease (AD2000): a randomised open-label trial. Lancet Neurol 2008;7:41-9.

 

Aspirine voor de ziekte van Alzheimer (AD-2000-studie)

Auteurs

Michiels B.
Vakgroep Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg, Centrum voor Huisartsgeneeskunde, Universiteit Antwerpen
COI :

Woordenlijst

Codering

Commentaar

Commentaar