Resultaat op trefwoord : 'methodologie'


Aantal resultaten : 104 artikel(s) - 1 bondige bespreking(en) - 0 Synthese(s)

Test-negatief case-control studies

Michiels B.

Minerva 2023 Vol 22 nummer 8 pagina 193 - 195


In prospectieve observationele test-negatieve case-control-studies is een goede definitie van het klinisch syndroom en het gebruik van een specifieke test, naast het feit dat de beslissing tot testen niet afhangt van de vaccinatiestatus en dat er voldoende belangrijke confounders worden opgevolgd, bepalend om de gevonden resultaten als betrouwbaar en extrapoleerbaar te beschouwen. Deze studies kunnen alleen een uitspraak doen over een symptomatische aandoening waarvoor medische zorg gezocht en verkregen werd.

Netwerk meta-analyses zijn nuttig om verschillende behandelingen met elkaar te vergelijken. Surface under the cumulative ranking curve (SUCRA) werd ontwikkeld om de clinicus te helpen bij de interpretatie van het resultaat van een netwerk meta-analyse. Wanneer het aantal directe vergelijkingen echter beperkt is en wanneer de graad van bewijs van de directe en indirecte vergelijkingen laag tot zeer laag is, mogen we als clinicus geen rekening houden met het resultaat van de SUCRA.

Een Zelen’s design randomiseert patiënten in een interventie- en een controlegroep zonder geïnformeerde toestemming voor de randomisatie. Patiënten in de controlegroep zijn er zich zelfs niet van bewust dat ze deelnemen aan een studie. Dit design biedt een antwoord op performance bias in open-label gerandomiseerde gecontroleerde studies zonder placebogroep, waarbij men vooral de bereidheid van patiënten voor een bepaalde (be-)handeling wenst te onderzoeken. Het niet respecteren van de autonomie van de patiënt en de mogelijke schade voor de arts-patiëntrelatie maken deel uit van een ethisch debat.

Umbrella reviews: de top van de piramide?

Poelman T.

Minerva 2022 Vol 21 nummer 6 pagina 150 - 153


Zijn umbrella reviews nu de top van de piramide? Ja en nee. Wanneer ze correct worden uitgevoerd, misschien wel. Naast de hoger beschreven criteria kunnen we hier ook verwijzen naar een apart hoofdstuk over ‘overview of reviews’ in het handboek van de Cochrane Collaboration. In een ‘wetenschappelijke’ wereld die steeds sneller evolueert hebben umbrella reviews misschien wel een voordeel omdat ze sneller gemaakt kunnen worden dan systematische reviews. Anderzijds, en dat is eigenlijk niet verschillend met wat we vroeger reeds besloten over ‘gewone’ systematische reviews en meta-analyses, zijn ze maar zo sterk als de zwakste schakel, namelijk de RCT’s, de observationele studies en de kwalitatieve studies die het fundament van onze piramide vormen.

Populatie attributieve fractie

Vanhaeverbeek M.

Minerva 2018 Vol 17 nummer 1 pagina 17 - 20

Wat zijn pre-post- (voor-na-) studies?

Michiels B.

Minerva 2017 Vol 16 nummer 10 pagina 261 - 262

Bepaling van een klinisch relevante drempel voor NNT

Michiels B.

Minerva 2017 Vol 16 nummer 6 pagina 158 - 159

De waarde van de ‘Cochrane risk of bias tool’ in een systematische review

Michiels B. , Claus B.

Minerva 2017 Vol 16 nummer 4 pagina 104 - 106

Hoe onderzoeken we een screeningsprogramma?

Michiels B.

Minerva 2017 Vol 16 nummer 2 pagina 52 - 53

Klinische irrelevantie: meta-analyses versus RCT’s

Chevalier P.

Minerva 2016 Vol 15 nummer 9 pagina 240 - 242

NNH op basis van een meta-analyse

Michiels B.

Minerva 2016 Vol 15 nummer 8 pagina 210 - 211

Het placeboconcept. Deel 2. Werkingsmechanismen en neurologische beeldvorming

Dagneaux I.

Minerva 2016 Vol 15 nummer 7 pagina 184 - 186

Herhaalde metingen, hoe analyseren?

Poelman T. , Michiels B.

Minerva 2016 Vol 15 nummer 6 pagina 155 - 157

Het placeboconcept. Deel 1. Wat betekent 'placebo'?

Dagneaux I.

Minerva 2016 Vol 15 nummer 5 pagina 130 - 132

Voor- en nadelen van nested-case-control-onderzoek

Michiels B.

Minerva 2016 Vol 15 nummer 4 pagina 105 - 106

Het verschil tussen regressie en correlatie

Poelman T.

Minerva 2016 Vol 15 nummer 2 pagina 51 - 53

De keuze en betekenis van primaire en secundaire uitkomstmaten in systematische reviews

Michiels B.

Minerva 2015 Vol 14 nummer 10 pagina 128 - 128

Procesevaluatie van complexe interventies

Chevalier P.

Minerva 2015 Vol 14 nummer 9 pagina 115 - 115

Waarom continue variabelen uitdrukken in z-scores?

Poelman T.

Minerva 2015 Vol 14 nummer 8 pagina 102 - 102

Waarop letten bij de interpretatie van de resultaten uit diagnostische studies?

Michiels B.

Minerva 2015 Vol 14 nummer 6 pagina 76 - 76

Hoe omgaan met ontbrekende gegevens in RCT’s?

Chevalier P.

Minerva 2015 Vol 14 nummer 5 pagina 63 - 63

Handvaten om evidentie te vertalen naar een specifieke klinische casus

Michiels B.

Minerva 2015 Vol 14 nummer 4 pagina 50 - 50

Het minimaal klinisch relevante verschil

Chevalier P.

Minerva 2015 Vol 14 nummer 3 pagina 37 - 37

Aan welke criteria moet kwalitatief onderzoek voldoen?

Poelman T.

Minerva 2015 Vol 14 nummer 2 pagina 24 - 24

Van getal naar quote… Kwalitatief onderzoek: onbekend is onbemind

Poelman T.

Minerva 2015 Vol 14 nummer 2 pagina 13 - 13

Wat is er zo speciaal aan pragmatische klinische studies?

Michiels B.

Minerva 2014 Vol 13 nummer 10 pagina 129 - 129

Continue variabelen analyseren met ANCOVA

Poelman T.

Minerva 2014 Vol 13 nummer 8 pagina 103 - 103

Intermediaire uitkomstmaten: beperkte betrouwbaarheid van de resultaten

Chevalier P.

Minerva 2014 Vol 13 nummer 7 pagina 90 - 90

Relatief risico versus odds ratio

Michiels B.

Minerva 2014 Vol 13 nummer 6 pagina 77 - 77

Bias door selectiviteit bij de keuze en de rapportering van resultaten

Chevalier P.

Minerva 2014 Vol 13 nummer 5 pagina 64 - 64

Hoe een gestandaardiseerd gemiddeld verschil (SMD) interpreteren?

Poelman T.

Minerva 2014 Vol 13 nummer 4 pagina 51 - 51

Observatiebias: het belang van driedubbele blindering

Chevalier P.

Minerva 2014 Vol 13 nummer 3 pagina 38 - 38

Hoe een funnel plot interpreteren?

Poelman T.

Minerva 2014 Vol 13 nummer 2 pagina 25 - 25

Evaluatie van een geneesmiddel: waarom is een voldoende aantal patiënten vereist?

Chevalier P.

Minerva 2014 Vol 13 nummer 1 pagina 12 - 12

Hazard Ratio versus Relatief Risico

Poelman T.

Minerva 2013 Vol 12 nummer 10 pagina 129 - 129

Valkuilen bij het bepalen van de NNT (Number Needed to Treat)

Chevalier P.

Minerva 2013 Vol 12 nummer 9 pagina 116 - 116

Overdiagnose

Michiels B.

Minerva 2013 Vol 12 nummer 8 pagina 92 - 92

Propensity Score Matching

Poelman T.

Minerva 2013 Vol 12 nummer 8 pagina 103 - 103

Cross-over studies: wanneer toepassen?

Lemiengre M.

Minerva 2013 Vol 12 nummer 6 pagina 77 - 77

Non-inferioriteitsstudies: de keuze van de non-inferioriteitsmarges

Chevalier P.

Minerva 2013 Vol 12 nummer 5 pagina 64 - 64

3x2 tabellen?

Poelman T.

Minerva 2013 Vol 12 nummer 4 pagina 51 - 51

Risico’s van bias in niet-geblindeerde studies

Chevalier P.

Minerva 2013 Vol 12 nummer 3 pagina 38 - 38

Bias in geclusterde studies

Michiels B.

Minerva 2013 Vol 12 nummer 2 pagina 25 - 25

C statistiek

Chevalier P.

Minerva 2013 Vol 12 nummer 1 pagina 12 - 12

Evaluatie van een behandeling en betrouwbaarheid van de meetinstrumenten

Chevalier P.

Minerva 2013 Vol 12 nummer 1 pagina 1 - 1

Synthese van de evidentie herbekeken

Michiels B.

Minerva 2012 Vol 11 nummer 10 pagina 118 - 118

RCT met ‘enriched enrollment’ - Het risico van bias en beperkte veralgemeenbaarheid

Chevalier P.

Minerva 2012 Vol 11 nummer 8 pagina 103 - 103

‘Lead time bias’ en ‘length time bias’ - Bias bij kankerscreening

Lemiengre M.

Minerva 2012 Vol 11 nummer 7 pagina 90 - 90

Risico van bias gerelateerd aan de geheimhouding van de toewijzing

Chevalier P.

Minerva 2012 Vol 11 nummer 6 pagina 77 - 77

Bias door de sequentie van toewijzing

Chevalier P.

Minerva 2012 Vol 11 nummer 5 pagina 64 - 64

Clusterrandomisatie

Chevalier P.

Minerva 2012 Vol 11 nummer 4 pagina 51 - 51

Multipliciteit van de gegevens en betrouwbaarheid van de resultaten van meta-analyses

Chevalier P.

Minerva 2012 Vol 11 nummer 3 pagina 38 - 38

Open-label versus dubbelblinde studies: is er een verschil in de resultaten?

Chevalier P.

Minerva 2012 Vol 11 nummer 2 pagina 25 - 25

Geloofwaardigheid en inflatie van de effectgrootte in meta-analyses

Chevalier P.

Minerva 2012 Vol 11 nummer 1 pagina 12 - 12

Pata-analyse

Chevalier P.

Minerva 2012 Vol 11 nummer 1 pagina 1 - 1

Unicenter versus multicenter studies: is er een verschil in therapeutisch effect?

Chevalier P.

Minerva 2011 Vol 10 nummer 10 pagina 129 - 129

Hoe studie-armen correct met elkaar vergelijken?

Chevalier P.

Minerva 2011 Vol 10 nummer 9 pagina 116 - 116

Drempelwaarden voor een klinisch relevant verschil

Chevalier P.

Minerva 2011 Vol 10 nummer 8 pagina 103 - 103

Evaluatie van de veiligheid van geneesmiddelen: hoe gebeurt dat best?

Chevalier P.

Minerva 2011 Vol 10 nummer 7 pagina 90 - 90

Indirecte vergelijkingen (vervolg)

Chevalier P.

Minerva 2011 Vol 10 nummer 6 pagina 77 - 77

Niveau’s van bewijskracht en van aanbeveling

Chevalier P.

Minerva 2011 Vol 10 nummer 5 pagina 64 - 64

Is de precisie van een diagnostische test afhankelijk van de prevalentie?

Chevalier P.

Minerva 2011 Vol 10 nummer 4 pagina 51 - 51

Werkzaamheid, doeltreffendheid, relatieve doeltreffendheid en doelmatigheid

Chevalier P.

Minerva 2011 Vol 10 nummer 3 pagina 38 - 38

Modified intention to treat analyse

Chevalier P.

Minerva 2011 Vol 10 nummer 2 pagina 25 - 25

Immortal time bias

Chevalier P.

Minerva 2011 Vol 10 nummer 1 pagina 12 - 12

Voortijdig beëindigen van studies

Chevalier P.

Minerva 2010 Vol 9 nummer 10 pagina 120 - 120

Subgroepanalyses (update)

Chevalier P.

Minerva 2010 Vol 9 nummer 9 pagina 108 - 108

Meta-analyse op basis van individuele gegevens: voordelen en beperkingen

Chevalier P.

Minerva 2010 Vol 9 nummer 8 pagina 96 - 96

Bias bij het weergeven van uitkomsten

Chevalier P.

Minerva 2010 Vol 9 nummer 7 pagina 84 - 84

Methodologische kwaliteit en bias in RCT’s

Chevalier P.

Minerva 2010 Vol 9 nummer 5 pagina 60 - 60

Intention to treat analyse

Chevalier P.

Minerva 2010 Vol 9 nummer 1 pagina 12 - 12

Netwerk meta-analyses: directe en indirecte vergelijkingen

Chevalier P.

Minerva 2009 Vol 8 nummer 9 pagina 136 - 136

Equivalentiestudies tegenover inferioriteits- en superioriteitsstudies

Chevalier P.

Minerva 2009 Vol 8 nummer 7 pagina 104 - 104

Non-inferioriteitsstudies: het nut, de beperkingen en de valkuilen

Chevalier P.

Minerva 2009 Vol 8 nummer 6 pagina 88 - 88

Samengestelde eindpunten: hoe klinisch interpreteren?

Chevalier P.

Minerva 2009 Vol 8 nummer 4 pagina 56 - 56

Relevantie van wetenschappelijke gegevens voor de klinische praktijk

Chevalier P.

Minerva 2009 Vol 8 nummer 2 pagina 24 - 24


Om de klinische relevantie van studieresultaten voor de dagelijkse praktijk te kunnen beoordelen, moeten we verschillende elementen in rekening nemen: de doelstelling van de studie, de uitkomstmaten, de effectgrootte, de precisie van het effect, de vergelijkende interventie, de representativiteit van de studiepopulatie en de haalbaarheid van een behandeling.

Number Needed to Treat

Chevalier P.

Minerva 2009 Vol 8 nummer 1 pagina 12 - 12

Meta-analyses: hetzelfde onderwerp, uiteenlopende resultaten…

Chevalier P.

Minerva 2008 Vol 7 nummer 10 pagina 156 - 156

EBM-begrippen: Evaluatie van de kwaliteit van studies

Chevalier P.

Minerva 2008 Vol 7 nummer 9 pagina 144 - 144

Wel of geen LOCF ? Wanneer gegevens ontbreken…

Chevalier P.

Minerva 2008 Vol 7 nummer 7 pagina 112 - 112


Het aandeel van ontbrekende gegevens in een studie evalueren is belangrijk om de resultaten te interpreteren. Vooral elke asymmetrie tussen de behandelingsarmen moet aansporen tot voorzichtigheid. Om het effect van deze ontbrekende gegevens te corrigeren kan men statistische technieken gebruiken die beter uitgewerkt zijn dan LOCF. Deze technieken situeren zich op het niveau van sensitiviteitsanalyses.

EBM-begrippen: een meta-analyse kritisch lezen…

Chevalier P.

Minerva 2008 Vol 7 nummer 4 pagina 64 - 64

Meta-analyses: de evaluatie van methodologische kwaliteit

Chevalier P. , van Driel M. , Vermeire E.

Minerva 2007 Vol 6 nummer 10 pagina 166 - 166

Heterogeniteit in systematische reviews en meta-analyses

Chevalier P. , van Driel M. , Vermeire E.

Minerva 2007 Vol 6 nummer 9 pagina 150 - 150

Publicatiebias opsporen en corrigeren

Chevalier P. , van Driel M. , Vermeire E.

Minerva 2007 Vol 6 nummer 8 pagina 134 - 134

De valkuilen van subgroepanalyses

Chevalier P. , van Driel M.

Minerva 2006 Vol 5 nummer 10 pagina 154 - 154

Editoriaal: Marketing van primaire en secundaire eindpunten

Lemiengre M. , van Driel M.

Minerva 2006 Vol 5 nummer 5 pagina 69 - 69

Editoriaal: Evaluatie van nieuwe geneesmiddelen: ‘superieur’, ‘equivalent’ of ‘niet-inferieur’?

Chevalier P. , van Driel M.

Minerva 2005 Vol 4 nummer 10 pagina 154 - 154

Observaties, zekerheden en toeval

Chevalier P.

Minerva 2004 Vol 3 nummer 7 pagina 103 - 103

At random: Titanic 'grand cru classé'

Vermeire E.

Minerva 2003 Vol 2 nummer 6 pagina 87 - 88

Editoriaal: Synthese als permanente uitdaging

Vermeire E.

Minerva 2003 Vol 2 nummer 3 pagina 38 - 39

Editoriaal: Van statistische naar klinische significantie. Een doordenker!

Vermeire E.

Minerva 1998 Vol 27 nummer 3 pagina 316 - 317